';

/1/ ANALÝZA

Prvním krokem je stanovit si, jaký rozsah spolupráce očekáváte, nakolik jsou Vaše představy proveditelné a zda je v našich silách je realizovat k Vaší plné spokojenosti.

• vstupní konzultace k založení projektu

• zaměření prostor a pořízení fotodokumentace

• seznámení se s projektovou dokumentací

• stanovení si dalších postupů a termínů

/2/ DISPOZIČNÍ STUDIE

Máme-li všechny potřebné podklady, přistupujeme k vypracování dispoziční studie. V tomto kroku se společně ujistíme, že jsme vyrazili správným směrem. Zapracováváme vaše poznámky, hledáme varianty řešení a postupujeme do finále.

• konzultace dostupných variant dispozičních řešení

• vypracování podkladů pro projektovou dokumentaci

• průběžné konzultace finálního dispozičního řešení (na studiu, emailem, telefonicky)

/3/ NÁVRH INTERIÉRU

Společně si vyspecifikujeme druhy zařizovacích prvků a vybereme nejvhodnější materiály, barvy a dekory. Sladíme vše tak, aby vznikla jasná představa o finálním vzhledu.

• výběr zařizovacích prvků na studiu ve vzorkové části

• vypracování základní vizualizace nebo fotorealistické vizualizace

• průběžné konzultace úprav ve vizualizaci

/4/ PROJEKT

Společně si vyspecifikujeme druhy zařizovacích prvků a vybereme nejvhodnější materiály, barvy a dekory. Sladíme vše tak, aby vznikla jasná představa o finálním vzhledu.

• dle potřeby přizveme ke spolupráci subdodavatele, zajistíme termíny a smlouvy

• vypracujeme cenové nabídky, smlouvy a zbylou dokumentaci

• zkompletujeme projektovou dokumentaci a vyřídíme potřebná povolení

/5/ REALIZACE

Tady je to už na nás! Realizaci se všemi složitostmi necháte na nás a ladíte s námi jen detaily. Váš projekt si máte především užívat a spolehnout se na odborníky.

• zajištění naskladnění všech zařizovacích prvků a materiálu

• koordinace všech pracovníků a subdodavatelů při dodržování časového harmonogramu

• kontrola technologických a pracovních postupů stavebním dohledem

• ohlídání nákladů průběžnými konzultacemi s projektovým manažérem

/6/ PŘEDÁNÍ

Jdeme do finále! Společně překontrolujeme větší i menší detaily, vysvětlíme si funkce a předáme k Vašemu užívání.

• dolazení posledních detailů, profesionální úklid prostor

• předvedení a proškolení ve funkčnosti a údržby

• předání projektu, záručních listů a vystavení faktury

/7/ SERVIS

Předáním pomyslných klíčů od dokončeného projektu naše odpovědnost a péče nekončí. Uvědomujeme si, že dodané vybavení se opotřebovává, tu a tam něco přestane fungovat a také že s ucházejícím časem mohou přijít nové potřeby. Proto vám zůstáváme k dispozici pro vaše budoucí podněty.

• záruční a pozáruční opravy

• rychlé řešení provozních závad

• dlouhodobé zajištění vašich přicházejících potřeb

! VYSVĚTLENÍ

Uvedené body /1 – 7/ představují orientační pracovní postupy pro projekty většího rozsahu. Všechny projekty jsou řešeny individuálně a mohou být při nich využity jen některé z uvedených postupů.